Kasutustingimused

Üldtingimused

1.1 Yansuki OÜ, edaspidi “OH WOW! BOX”, “Müüja”, “veebileht”, “meie” – kõik puudutab või on Yansuki OÜ. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad veebilehelt toodete tellimisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.2 Müüja andmed: Yansuki OÜ, registrikood: 14377731

1.2 Kasutades OH WOW! BOX kodulehte, sooritades tellimust, nõustute Te eranditult kasutustingimuste ja reeglitega. Samuti Te nõustute faktiga, et me jätame endale õiguse viia kasutustingimustesse ja reeglitesse muudatusi ilma eelneva teavitamiseta. Muudatused võivad sisaldada vahetust, analoogse toote või kodulehe töö lõpetamise näol.

2. Hinnad

2.1 Kõik veebilehel kuvatavad hinnad on esitatud eurodes ning ei sisalda käibemaksu, sest Yansuki OÜ ei ole käibemaksu kohustuslane.

3. Tellimuse sooritamine

3.1 Klient täidab sobival teemapaketi leheküljel tellimuse ankeedi ning vajutab “Saada”.

3.2 Kliendi tellimus on edastatud OH WOW! BOXILE. Yansuki OÜ saadab ühe tööpäeva jooksul kliendile arve tellitud toote/toodete eest.

3.3 Klient on kohustatud tasuma talle saadetud arve, mille tasumisega kinnitatakse tellimus.

3.4 Pärast tellimuse kinnitust (juhul, kui tellimus on kinnitatud jooksva kuu 26ndaks kuupäevaks), saadetakse kliendile toode/tooted järgmise kuu hiljemalt 15ndaks kuupäevaks kliendi valitud Omniva pakiautomaati. Kui tellimuse kinnitus toimub peale jooksva kuu 26ndat kuupäeva, saab klient oma toote/tooted ülejärgneval kuul, hiljemalt 15ndaks kuupäevaks.

3.5 Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

4. Makseviisid

4.1 Klient tasub toote/toodete eest arve alusel, Yansuki OÜ arveldusnumbrile, mis on märgitud saadetud arvel.

5. Kohaletoimetamine

5.1 Kohaletoimetamine on tasuta tellides toode Eesti piires Omniva pakiautomaati.

5.2 Kohaletoimetamist organiseerib Omniva.

Toote kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse Klienti SMS teatega,  mis sisaldab uksekoodi, pakiautomaadi asukohta, tagastuskoodi ning hoiutähtaja lõppu. Toodet hoitakse pakiautomaadis 7 kalendripäeva. Pärast nimetatud tähtaja lõppu saadetakse Toode tagasi Yansuki OÜle.

5.3 Klient on kohustatud säilitama  punktis 5.2. nimetatud SMS teate kuni 14-päevase tagastusperioodi lõpuni. Kliendil on võimalik Toode  vajadusel ümber vahetada või tagastada, kasutades selleks samas SMS-is olnud tagastuskoodi.

5.4 Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta Toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või -õigsusest.

5.5 Juhul, kui Toode ei jõua Kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, on Klient kohustatud sellest OH WOW! BOXI teavitama 7 päeva jooksul alates paki kättesaamisest, saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile: oh.wow.box.info@gmail.com

6. Toote ümbervahetamine ja tagastamine

6.1 Kliendil on õigus tehingust 30 päeva jooksul taganeda ja tellitud Toode ümber vahetada või tagastada. OH WOW! BOX tagastab Kliendile raha, kui kõik OH WOW! BOXIS olevad tooted on kahjustamata, avamata ja originaalseisundis.

Nimetatud 30 päevane tähtaeg hakkab kulgema arvates  Toote Omniva pakiautomaadi SMS-i saabumise teate kättesaamisest.

6.2 Kui Teie poolt kätte saadud toode on defektne, siis on Teil võimalus toodet tagastada ja me saadame Teile uue toote. Kui Te soovite saada raha tagasi, siis palume kontakteeruda aadressil oh.wow.box.info@gmail.com

6.3 Toote saab ümber vahetada või tagastada Omniva pakiautomaadi vahendusel, kasutades selleks esialgses SMS-is sisalduvat tagastuskoodi.

6.4 Toode jõuab tagasi 2-5 tööpäeva jooksul. Toote kättesaamise kohta saadab OH WOW! BOX Kliendi e-postile kinnituse.

6.5 Tagastamisega kaasnevad saatekulud Omniva kasutamise korral katab Klient.

6.6 Müüja tagastab Kliendile ostusumma 14 päeva jooksul arvates Toote õigeaegsest saabumisest OH WOW! BOXILE. Tagastus toimub samale arvelduskontole, millelt Klient tegi tagastatava tellimuse makse.

6.7 Ümbervahetatav või tagastatav Toode ei või olla avatud või kahjustunud pakendiga, Toode peab olema originaalpakendis ja Toote küljes peavad olema kõik originaaletiketid.

7. Pretensioonide esitamise kord

7.1 Veebilehel müüdud Toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg-s 2 sätestatud 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.

7.2 Võlaõigusseaduse §-st 222 lg-s 1 sätestatust tulenevalt on Kliendil õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral nõuda Toote parandamist või asendamist. Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral kannab Toote parandamisega või Toote asendamisega seotud kulud, eelkõige posti- ja materjalikulud, Müüja.

7.3 Müüja ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

7.4 Müüa ei kohusta kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure).

8. Vastutus

8.1 Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses.

8.2 Klient kohustub kasutama veebilehe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

8.3 Müüja ei vastuta Kliendi terviseprobleemide eest, mis tulenevad OH WOW! BOXIS olevate toodete tarbimisel. Klient on kohustatud lugema iga toote koostist kui Kliendil on allergiaid, toidutalumatust või muid naha ja/või terviseprobleeme. Allergeenide lisainfot peab Klient küsima otse OH WOW! BOXIS oleva toote tootja käest. Tootjate kontanktinfo on saadaval, küsides seda e-posti teel oh.wow.box.info@gmail.com

9. Kasutamistingimused ja nende muutmine

9.1 Me soovime, et koostöö OH WOW! BOXIGA oleks rahuldav, kuid Teil siiski on võimalus oma ost/liitumine iga hetk lõpetada. Loobumise soovist tuleks meid teavitada enne toote väljastamist. Me ei saa kinnitada ega töödelda loobumise avaldusi, mis saabuvad pärast paki välja saatmist.

9.2 Müüja võib muuta veebilehe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse veebilehe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

9.3 Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli veebilehel kuvatud Toote hind ekslik.

10. Muud tingimused

10.1 Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tallinna Maakohtusse, Tarbijakaitseametisse ja/või tarbijakaebuste komisjoni.

11. Klienditugi

11.1 Kui Teil on tekkinud küsimusi Kasutustingimuste ja Reeglite kohta, siis edastage need aadressile oh.wow.box.info@gmail.com